Jobben

Ska man använda stora statliga investeringar till att främja ekonomisk tillväxt och skapa jobb?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Sjukvården

Ska staten kräva att alla amerikaner har en sjukvårdsförsäkring?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Skatterna

Ska en minimiskatt (30 %) införas för de amerikaner som tjänar allra mest?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Försvaret

Ska militären undantas från stora ekonomiska nedskärningar?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Trupper i Afghanistan

Bör USA följa en tydlig tidsplan för att ta hem alla trupper från Afghanistan?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Iran

Ska USA öka den militära pressen på Iran för att förhindra landet att skaffa kärnvapen?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Homosexuellas rättigheter

Ska par av samma kön få gifta sig?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Abortfrågan

Ska kvinnors rätt till abort upphävas?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Klimatfrågan

Ska man kräva hårdare gränsvärden för utsläpp av koldioxid i atmosfären för att bekämpa växthuseffekten?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!

Energifrågan

Ska regeringen bara lägga pengar på traditionell energiforskning, inte på projekt för att främja solenergi, vindkraft eller andra alternativa energikällor?
Håller helt med Håller inte med Vad tycker de? Läs här!
Mitt Romney
Barack Obama