Test
Verkställande utskottet
VU är S verkliga maktcentrum. Benämns alltid ”Det mäktiga VU”. Består av 14 personer, 7 ordinarie och 7 ersättare. LO:s ordförande är självskriven liksom partiets ekonomiska talesperson. VU brukar vara stabilt men de fyra senaste åren har varit kaos. 2009 kom 6 in som nyvalda vilket var rekord. 2011 rensades ”Monas folk” ut, Julholt valdes till ny ordförande, Jämtin till ny partisekreterare och 3 nya valdes. Nu ser det ut att bli stor omsättning igen, minst 5 nya ska väljas, inklusive LO-ordföranden.

Partistyrelsen
Partistyrelsen har 33 ledamöter, varav 7 är de ordinarie i VU. Partistyrelsen har även 15 ersättare. Där ingår även VU:s 7 ersättare, alltså tillsammans 55 personer. Dessutom är en stor grupp adjungerade. Träffas minst 4 gånger enligt de stadgar som antas på kongressen.

Valberedningen
Ett krav för att leda valberedningens arbete verkar vara att man heter Berit. Tidigare ordföranden var Berit Andnor, nuvarande är Berit Högman. Valberedningen stadgefästs på kongressen och väljs på fyra år, vilket är nytt.

Tidigare fanns en grupp ombudsmän som kallas ”lilla gruppen” som förankrade namndiskussioner i partidistrikten. Nu ska valberedningens ordförande med sina ledamöter sköta förankringen. Troligen slutar detta i kaos eftersom de som ska fatta beslut själva är berörda.

26-manna
Försteombudsmännen från varje partidistrikt. Har av tradition diskuterat personfrågor och andra viktiga frågor både mellan och under kongressen. Är på många sätt viktigare än partistyrelsen. 26-manna träffas 5-6 gånger per år. Har de senaste 4-5 åren förlorat inflytande till partidistriktens ordföranden.